Nhà /

Công cụ nông nghiệp

Rongchang có những phương tiện tiện bôi trơn ranh giới và dầu bôi trơn nhờ các đặc tính cấu trúc của nó, rất dễ tác dụng với các vật thể lạNhiều.sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các trục, các hộp chì, thủy lực, cơ chế lái và điều khiển máy kéo,kết hợp gặt lúa, nhà ga, thợ hái bông, v.v.