Bao cao su bằng đồng

Lớp vỏ đồng trong nhôm, có thể tạo độ bền cao, độ bền cao, có thu nhỏ, độ hàn, sức ép, sức ép, và sức chịu đựng của máy móc, cũng như chống lại tác động, mệt mỏi và biến dạng dưới trọng lực nặng.Chúng tôi cung cấp các thùng gỗ hợp đồng nhôm để đáp ứng yêu cầu công nghiệp của ông.