Lồng bóng bán hàng ở Trung Quốc cung cấp

Chiếc lồng bóng có khả năng chống đạn tốt, tỉ lệ sát nhỏ, mật độ nhỏ, độ bền vững và cứng, có thể chịu lực hấp thụ, tác động và rung động lớn, cô lập thân thể cuộn, hướng dẫn cơ thể cuộn và giữ nó ở vị trí treo.Có ba sản phẩm cho bạn và chúng tôi có thể đảm bảo sản phẩm chất lượng cao.