Đèn hướng dẫn, giày dán, ghim, túi đựng và bộ phận hướng dẫn

Đặc: RCB-FZL
Dùng phụ tùng: Vòng trăm
Khả năng cung cấp: Hàng trăm mảnh/Tháng
Thanh toán: T, LC v.v.
Thẻ:
Kiểu:Bóng
Lồng:Kim Cương, chuồng Brass, Nylon Cage
Nguồn gốc:Nguyên Giáp, Trung Quốc
Tên nhãn:RontanName

Bộ kê khai nhiều mảnh ghép

Tầng hầm của sản phẩm này là đồng.Khi cuộn băng chất lượng được sắp xếp trật tự theo góc độ và mật độ nhất định, nó được sản xuất nhờ kỹ năng đặc biệt.Loại sản phẩm này được sử dụng trong các công cụ đấm khuôn và máy chuẩn bị cao độ. 

Ball Retainer Bearing Post  Bushings pins


Ngày công nghệ

Nạp năng lượng P

giá:

Thu nhỏ lại

Không.

Tốc độ trượt MAX

6m/s

Thay đổi đường kính bóng thép

Rồi.0.002mm

Sắc thái

0.bi~0.08
Mẫu

Palettes

Cao

Palettes Bóng

Quyết định

Bóng cao

Số Bóng

Ném

Viền

FZ-1950

19

Hạng

Comment

Language

8

96

Năm

Năm

FZ-1960.

60.

10

120.

5.25

FZ-2050

20

Hạng

8

96

Năm

FZ-2060.

60.

10

120.

5.25

FZ-2250

22.

Hạng

Language

8

112

Năm

FZ-2260.

60.

10

140

5.25

FZ-2360.

23

60.

10

140

5.25

FZ-2475

24

7504

16

Đếm:

208

4.50

FZ-2550

25

Hạng

8

128.

Năm

FZ-2560.

60.

10

160

5.25

FZ-2575

7504

Đếm:

208

4.50

FZ-27

97

7504

Đếm:

208

4.50

FZ-280

Bỉ

60.

4

Language

8

112

6.5

7.25

FZ-2875

7504

Đếm:

154

Năm

FZ-3060.

30

60.

8

112

7.25

FZ-3075

7504

Đếm:

154

Năm

FZ-3260.

32.

60.

16

8

128.

7.25

FZ-3275

7504

Đếm:

176

Năm

FZ-3290.

90

Đếm:

208

Sáu.

FZ-360x360dpi

360x360dpi

Comment

Language

Description

6.75

FZ-36-90

90

Đếm:

208

Sáu.

FZ-3870

38.

Bộ

Comment

8

128.

8.0

7.00

FZ-3890.

90

Đếm:

176

Năm

FZ-4090

CN

90

Đếm:

176

Năm

FZ-45-90

45

90

18.

Đếm:

198

Năm

FZ-45-110

110

Đếm:

234

7.00

FZ-500

Hạng

90

20

Đếm:

220.

Năm

FZ-50110

110

Đếm:

26

7.00

FZ-60090

60.

90

22.

Đếm:

Comment

Năm

FZ-600N0

110

Đếm:

26

7.00

FZ-80130

80

130

Bỉ

Mười

Phố4vn

Chín.00

Gửi tin nhắn cho chúng tôi