Nhà /

Cài hướng


Cài chú ý:


L.Để giữ ống dẫn, nhà chứa sạch trước khi cài đặt.


Hai.Bề mặt bên ngoài được che một chút mỡ hay dầu trong khi lắp đặt, giúp quá trình tiến hành.Và làm ơn đừng nhiều quá.


Ba.Cái lồng cần được đẩy vào một cái chuồng từ từ với nhân lực (được khuyên nên dùng máy đẩy dầu), không được đóng phần này trực tiếp.


Bốn.Chúng tôi cần chỉ dẫn của anh nếu tường nhà được mỏng hay làm từ kim loại mềm để không phá hủy nó.


Năm.Để đơn giản là lắp đặt và duy trì lớp làm việc, chúng tôi đề nghị các trục được cham và HRC4/RZZ-3.Lớp đệm Cr được phép.


-6.Dầu bôi trơn và mỡ được đề nghị để ngắn vá lại.


Phương pháp kiểm tra


L.quá liều, kiểm tra bằng đồng hồ GO/KHÔNG GO


Hai.ID, được kiểm tra bởi máy đo sạc có GO/KHÔNG GO.Thông thường bao bọc trong khoan dung H9.


Ba.Kích thước đồng hồ (và kích cỡ) khớp với phần DI194.