Nhà /

Cài hướng


Cài chú ý:


1. Để giữ việc rậm, giữ cho sạch sẽ trước khi cài đặt.


2. Bề mặt bên ngoài được che một chút mỡ hay dầu trong khi lắp đặt, giúp quá trình tiến hành.Và làm ơn đừng nhiều quá.


Ba. Cái thùng cần được đẩy xuống khoang với đẩy chậm (được khuyên nên dùng máy đẩy dầu), không được phép đóng phần này trực tiếp.


4. Chúng tôi cần hướng dẫn của anh nếu tường nhà được mỏng hay làm từ kim loại mềm để không phá hủy nó.


5. Để đơn giản là lắp đặt và duy trì lớp làm việc, chúng tôi đề nghị các trục được cham và HRC4/RZZ-3. Lớp đệm Cr được phép.


6. Dầu hỏa và dầu nhờn được khuyên nên cắt ngắn vá.


Phương pháp kiểm tra


1. quá liều, kiểm tra bằng đồng hồ GO/KHÔNG GO


2. ID, được kiểm tra bằng đồng hồ GO/KHÔNG GO.Thông thường bao bọc trong khoan dung H9.


3. Kích thước của đồng hồMáy đo cắm khớp với phần DI194.