Nhà /

Máy móc

Những cái đế chế tự bôi trơn, chống đối tác động, mạnh mẽ, được phát triển bởi RCB không chỉ giải quyết vấn đề bôi trơn, mà còn giảm nhiễu và mở rộng cuộc sống dịch vụ, đặc biệt những thiết bị hoạt động ở các mỏ và các hoạt động thực địa, như những cái đế chế kích thước cánh tay của các loại chất khai sinh (Chasis, cuốc bộ, phun dầu nước)C.R.B.

Các loại vòng quay của loại RCB được sử dụng rộng rãi trong bộ khung, cơ thể, hệ thống thủy lực của máy móc kỹ thuật và máy xây dựng.Những bu lông bằng xích dạng JFK được dùng để hỗ trợ bánh xe, đẩy, và bánh lái. Những cái lồng nối kiểu kim loại và SF được sử dụng cho những vụ nổ xe tải bơm, nối thanh, chân và các bộ phận khác. Liên kết thanh, cấu trúc chuẩn xác xác liên kết, bao gồm cả lò tô, được dùng cho cơ chế thay đổi dạng khuếch đại, ống dầu và các bộ phận khác.