Nhà /

Cái nào bền được ống đồng H62 và ống đồng trơn tự động

H62 có thể được dùng làm ống đồng, thường được dùng ở những trường hợp không quan trọng; nó sẽ không được dùng trong ống dẫn khí.

Bạn có thể chọn tượng đồng thiếc, phốt pho, nhôm đồng và các vật liệu khác, nhưng ba loại này có nhiều loại hiệu,

Trong tay thiết kế các bộ phận cơ khí, kiểm tra các loại thích hợp, rồi xem giá nào có thể chịu được.


1: Ống đồng H62 là một ống đồng bình thường.


2: Cái ống đồng bôi trơn tự động thêm chất bôi trơn đặc trên nền ống đồng bình thường, nó có đặc điểm của độ kháng cự và bôi trơn không có dầu hơn ống đồng bình thường.


Do đó, dưới cùng chất liệu như H22, lớp vỏ đồng bôi trơn tự động có độ sống còn dài và hiệu suất bôi trơn tốt hơn ống tay đồng H62.