Nhà /

Truyền đúc/ ép cung ứng

Rongchang Curnique đã được giao nhiệm vụ phát triển sản phẩm mới và tiến bộ hoá chất lượng.Sự cải tiến hệ thống lắp ráp bằng dạng đặc được lắp vào một lát tự bôi trơn có tính chất cao sức mạnh, sức chịu đựng, và bảo trì miễn phí.Hiện tại, nó đã được trang bị với nhiều máy in tạo mũi tiêm nổi tiếng thế giới và nhà sản xuất máy đúc áp suất.