Đội bảo trì đòi hỏi Những quả cầu lục

Đặc: Bán kính hình cầu rộng
Dùng phụ tùng: Mảnh 1
Nguồn gốc: Nguyên Giáp
Thanh toán: T, LC v.v.
Thẻ:
Cỡ:Tùy chỉnh

Cơ bản

-Vòng ngoài với một rãnh theo hướng trục.

-Vòng trong có phần mở theo trụ ở cả hai bên.

-Những đường rãnh và các lỗ trong vòng ngoài và bên trong.

Cả vòng ngoài lẫn bên trong đều được điều trị cẩn thận.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi