Liên kích hợp đồng biển với giá rẻ

Trong quá trình sử dụng, các chậu tơ hợp đồng của thủy tinh làm chất bôi trơn đặc trưng và ma sát của dương vật nhờ vào nhiệt độ ma sát, tạo ra trạng thái tuyệt vời của dầu và bột hợp đồng với chất bôi trơn, không chỉ bảo vệ các trục khỏi bị mòn, mà còn biến chất bôi trơn đặc trưng vĩnh cửu.Hiện tại, nó đã được sử dụng rộng rãi trong các trường hợp nhiệt độ cao, tải cao, tốc độ thấp và chịu nặng, như máy đúc kim loại, máy sấy kim loại, hỗ trợ tàu, v.v.