Nhà máy màng bằng đồng quang hỏa siêu chuẩn ở Trung Quốc

Những cái thùng tượng đồng Phosphor được mô tả bởi độ cứng cao, một sự kháng cự thuận thuận thuận thuận thuận, một mức độ thuận lợi, và một khả năng triển khai tốt.Chúng tôi cung cấp nhiều thùng tượng đồng phốt pho và chúng được sử dụng rộng rãi trong máy điện, máy móc, máy móc, máy kéo, tàu, đường ống ép, xưởng giấy, dụng cụ xi măng, in, công nghiệp ánh sáng.