dầu bôi trơn đặc nhãn có vỏ quả cầu

Đặc: KCharselect unicode block name
Dùng phụ tùng: 1 piec
Thanh toán: T, LC v.v.
Thẻ:
Cỡ:Tùy chỉnh
Nguồn gốc:Nguyên Giáp

Cơ bản :

Chỉ có ở vòng ngoài, không có đường rãnh dầu bôi trơn.

Nó có thể chịu tải điện tử và một lượng nhỏ liên tiếp theo bất cứ hướng nào.

Bề mặt trượt là bề mặt hình cầu bên trong và bề mặt cầu bên ngoài có thể xoay và xoay bất cứ góc nào trong quá trình di chuyển.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi