Bóng cầu có vị trí về đồng hồ

Đặc: GEC..XF/Q
Dùng phụ tùng: L
Thanh toán: T, LC v.v.
Thẻ:
Nguồn gốc:Nguyên Giáp
Cỡ:Tùy chỉnh
Thiết bị hình cầu lục quang

Cơ bản

Vòng thoát của thép carbon crôm tự phân tách hai lần, được giữ lại cùng nhau bằng việc giữ kim cương cứng và phốt pho, bề mặt trượt được đối chiếu với sắc cứng, vòng trong của hợp đồng và bề mặt trượt được chèn vào với chất bôi trơn rắn.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi