Thiên đồng QSn7-0.2 C9900 C9500 C90700 C9800 C91000 C91100

Đặc: C91100
Dùng phụ tùng: Vòng trăm
Khả năng cung cấp: Hàng trăm mảnh/Tháng
Thanh toán: T, LC v.v.
Thẻ:
Nguồn gốc:Nguyên Giáp, Trung Quốc
Đa:Theo tiêu chuẩn

C91100 Tin đồng

*C91100 Tin đồng với các ứng dụng điển hình là súng lục, chân vịt, Gấu Thành phần hóa học


Cu

Phải

Comment

Language

Fe.

Được.

Comment

P

Comment

Al.

84.00-86.00

14.00-16.00

0.2

1.5

0.1

0.80A

0.2

1.5

0.05

0.005


Tài sản cơ khí


Tensile Strength (min)

Độ mạnh của trường học. Độ cao 0.5.

Cắt dài (in 2in.hoặc 50mm min =)

Tơ xúc xắc (phút)

Ghi

GenericName

MPGenericName

GenericName

MPGenericName

Độ khẩn:

Độ khẩn:

Độ khẩn:

30

207

30

180

10

Comment

Độ khẩn:

Gửi tin nhắn cho chúng tôi