Trường hợp đồng bọc mật độ cao cho nhà cung cấp

Lớp đồng được bọc có lợi thế về mật độ cao, khả năng chịu đựng lớn, khả năng chịu đựng tốt và thời gian phục vụ lâu dài.Chúng tôi cung cấp sản xuất. 160; bao rải gạch, màng nhện, màng tượng đồng bọc.Chúng tôi đảm bảo sản phẩm chất lượng cao và sự hài lòng của khách hàng.